Hotel Alfred Mapa

Hotel Alfred

Slepá 2, Karlovy Vary
Hotel Alfred